Photo Gallery

Tea, Banana, Paddy, Pineapple, Ginger, Garlic plantation by students
#

Ginger & Garlic plantation by XI Arts

#

#

#

#

#

#

Plants donated by the students

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#